Psywar 1938 : první psychologická válka moderní doby : sudetská válka : Hitler proti Československu, 20. květen - 30. září 1938.

Duffack, J. J
Naše vojsko, 2010. 307 s.