Psychoterapie v každodenním životě : jak se účinně vypořádat s konflikty.

Peseschkian, Nossrat
Cesta, 2000. 269 s.