Psychologie v lékařství.

Konečný, Robert; Bouchal, Milan
3., rozš. a přeprac. vyd. Avicenum, zdravotnické nakladatelství, 1979. 368 s.