Psychologie.

Říčan, Pavel
3., dopl. a upr. vyd. Portál, 2009. 300 s.