Psychologická rehabilitace zdravotně postižených : (jak zlepšovat psychický stav nemocných).

Křivohlavý, Jaro
1. vyd. Avicenum, zdravotnické nakladatelství, 1985. 163 s.