Psychofarmakoterapie vyššího věku.

Plevová, Jarmila; Boleloucký, Zdeněk
2., přeprac. a aktualiz. vyd. Grada, 2000. 162 s.
Edice: Psyché