Psychoanalysa.

Souček, Rudolf
Třetí přepracované a doplněné vydání. Česká grafická Unie, 1948. 76-[II] s.