Prvotiny Svatopluka Čecha. I, Epika a lyrika.

Čech, Svatopluk
Topič, 1913. 304 s.