Prvosjezdy divokých řek světa.

ed. O'Connor, Cameron; ed. Lazenby, John
Fiesta, 1996. 176 s.