První sociální revoluce : dějepisná rozprava z hnutí dělnického roku 1848.

Svoboda, J
Frant. Bačkovský, 1892. 56 s.