První rok života.

Matoušek, Miroslav
2., přeprac. vyd. Avicenum, 1970. 199 s.