První pomoc.

Dvořáček, Ivan; Hrabovský, Jaromír
4., upr. a dopl. vyd. Avicenum, 1986. 221 s.