První pomoc.

Dvořáček, Ivan; Hrabovský, Jaromír
Vyd. 3., nezměn. Avicenum, 1981. 231 s.