První kroky s počítačem.

Hlavenka, Jiří; Samšuk, Petr
4., přeprac. a dopl. vyd. Computer Press, 1998. 135 s.