Průvodce po expozicích a sbírkách Botanické zahrady.

Bahulová, Vladimíra
1. vyd. Botanická zahrada hl. m. Prahy ve spolupráci s nakl. Grada, 2007. 192 s.