Průplav Dunaj, Odra, Labe naše moře : sborník o chystaném průplavu.

Čáp, Alois
1. vyd. Nový Národ, 1948. 428 s.