Protichemická ochrana.

Kaizl, Miloslav
Svaz pro spolupráci s armádou, 1954. 159, [1] s.
Edice: Knižnice Ústředního výboru Svazarmu