Prostor Máchova díla : soubor máchovských prací.

Mácha, Karel Hynek; ed. Vašák, Pavel
1. vyd. Československý spisovatel, 1986. 281 s.