Prostor a čas : Studie z marxistické filosofie.

Tlustý, Vojtěch
2., přeprac. vyd. NPL, 1963. 176, [3] s.