Prosté slovo.

Farge, Yves
1. vyd. Československý spisovatel, 1954. 150 s.