Prorok Jonáš.

Markuš, Jozef Ondrej
2. vyd. V. Uhri, 1971. 82 s.