Proměny soudobého výtvarného umění.

Zhoř, Igor
1. vyd. Státní pedagogické nakladatelství, 1992. 165 s.