Projíždíš novým Polskem.

Konrád, Karel
Vydání 1. Mír, 1952. 81 s., obr. příl