Prohry.

Strnad, Jaroslav; il. Radová, Lucie
1. vyd. Rozmluvy, 1982. 244 s.
Edice: Rozmluvy ; Sv. 3