Programování v jazyku Pascal.

Jinoch, Josef; Vogel, Josef; Müller, Karel
3., dopl. vyd. Státní nakladatelství technické literatury, 1988. 323 s.