Professori Josef Cibulka ad honorem : sborník příspěvků přednesených na symposiu "Život a dílo profesora Josefa Cibulky" dne 14.12.2007, Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze.

ed. Jarošová, Markéta
Vyd. 1. Univerzita Karlova v Praze, Katolická fakulta, Ústav dějin křesťanského umění ve vydavatelství Togga, 2009. 196 s.
Edice: Opera Facultatis Theologiae catholicae Universitatis Carolinae Pragensis. Historia et historia artium ; vol. 9