Procházka Moderní galerií.

Štech, V. V
Státní nakladatelství, 1934. [24] s.