Proces s protisovětským pravičácko-trockistickým blokem roku 1938.

2., autoris. vyd. Svoboda, 1951. 391 s.