Probuzení Budhovo : indická legenda.

Blasco Ibáñez, Vicente
Josef Ot. Matička, 1919. 63 s.