Problémy trestnosti mládeže : sborník materiálů z konference konané ve dnech 21.-22. listopadu 1966 v Trojanovicích pod Radhoštěm ; uspořádal Eduard Lavický.

Lavický, Eduard
Socialistická akademie, 1967. 135 s.