Příspěvek ku methodám číselné kontroly zemědělského podniku : Z ústavu soukr. ekonomiky zemědělství při čes. vys. škole technické v Praze.

Hošpes, M. B
spis, 1914. 54 s.