Příspěvek k poznání květeny Nymburska v 1. polovině 19. století.

Šebek, Svatopluk
Krajský dům osvěty, 1959. S. 297-320
Edice: Bohemia centralis. A. Scientiae naturales ; Vol 1. 1959. Fasc. 5