Příspěvek k chemismu barytů a fluoritů Čech a některé zákonitosti rozšíření stopových prvků v obou minerálech.

Zýka, Václav; Svoboda, J
Krajský dům osvěty, 1959. S. 41-75
Edice: Kabinet muzejní a vlastivědné práce ; Vol. 1, fasc. 2