Příručka vlastivědné práce.

Roubík, František
Nákladem Jana Štence, 1941. 127 s., 24 s. fot. příl
Edice: Knihovna Společnosti přátel starožitností ; č. 4