Příručka pro zedníka.

Pendl, Karel; Štrop, Josef
3., přeprac. vyd. SNTL, 1990. 520 s.