Příručka pro výčepníky.

Hospr, Jaroslav
3., přeprac. a dopln. vyd. Merkur, 1979. 95 s.