Příručka pro svépomocné práce.

Beránek, Robert; ed. Blažek, Antonín
Vyd. 1. SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1984. 607 s.