Příručka pro školy rozhodčích lehké atletiky.

2., dopln. a opr. vyd. Nakladatelství ČOS, 1950. 39, [1] s.