Příručka pro nástěnné malířství : Pomocná kniha pro odd. užité malby na stř. uměleckoprům. školách.

Svržek, Vladimír; Matyáš, Vlastimil
5., přeprac. a dopln. vyd. SNTL, 1970. 306, [1] s.
Edice: Odborné příručky pro stavebnictví