Příručka ke studiu národního hospodářství.

Stocký, Jan
2., rozš. vyd. Novina, 1930. 218 s.