Příručka investora : Určeno též stud. na školách techn. a ekon. směru.

Tillmann, Jiří; Šimon, Jiří
3., přeprac. vyd. SNTL, 1979. 355, [1] s.
Edice: Řada ekon. literatury