Příručka hodnotové analýzy : vysokošk. příručka pro vys. školy ekon.

Vlček, Radim
2., nezm. vyd. SNTL, 1986. 302 s.