Příručka česko-ruské konverzace.

4. přepr. a dopl. vyd. Svět sovětů, 1961. 252 s., [4] s. obr. příl