Příručka anorganické kolorimetrické analýzy.

Dragomirecký, Alexej
1. vyd. Státní nakladatelství technické literatury, 1963. 381 s.
Edice: Moderní metody v chemické laboratoři ; sv. 10