Přírodní léčba a domácí lékař : praktický populární popis všech method přírodoléčebných, fysikálních a dietetických, dále popis nemocí, jich příčin, jak jim předcházeti a jak je osvědčenými domácími prostředky léčiti.

ed. Šimsa, Jan
Strnadel a spol, 1923. 2 sv. (1392 s., [50?] s. obr. příl.)