Prírodné rezervácie na Slovensku.

Ponec, Jozef; Mihálik, Štefan
2. dop. vyd. Osveta, 1981. 281 s.