Případ pro Maigreta.

Cimický, Jan
Naše vojsko, 1979. 125 s.
Edice: Magnet ; 2/79