Přímou cestou : [Dívčí román.

Pluhařová, Marta
I. vydání. Gustav Voleský, 1947. 197-[III] s.