Primitivní rodina : rozprava o theoriích a methodách ethnologické sociologie.

Voráček, Josef
Nákladem České akademie věd a umění, 1941. 203 s.
Edice: Rozpravy České akademie věd a umění. Třída 1 ; č. 91