Prima akreditivy - nejspolehlivější opora mezinárodního obchodu : Praktická, usměrňující a ideová příručka.

Distl, Bohumír
Vydání první. nákladem vlastním, 1947. 274-[I] s.
Edice: Knižnice Čsl. národohospodáře ; Sv. 1